Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb

Zoltán Tóth

16.6.2021

Začiatok účinnosti 17.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Zoltán Tóth, IČO: 17834821

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017

KOLEK

26.5.2021

Začiatok účinnosti 27.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ KOLEK, s.r.o., IČO: 36001465

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Brantner Gemer s.r.o.

1.4.2021

Začiatok účinnosti 2.4.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

ID: 39/2021 – Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat

150,00 €

16.3.2021

Začiatok účinnosti 17.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat, IČO: 44821603

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 38/2021 – Slovenská republika - Štatistický úrad SR

16.3.2021

Začiatok účinnosti 17.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská republika - Štatistický úrad SR, IČO: 00166197

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

Nemocnica s poliklinikou

29.1.2021

Začiatok účinnosti 30.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou, n.o Revúca, IČO: 45736324

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

Nemocnica s poliklinikou

22.1.2021

Začiatok účinnosti 23.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou, n.o Revúca, IČO: 45736324

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1

Pôdohospodárska platobná agentúra

22.1.2021

Začiatok účinnosti 23.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30794323

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Brantner Gemer s.r.o.

4.1.2021

Začiatok účinnosti 5.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 325673-2020

Slovenská záručná a rozvojová banka

9.12.2020

Začiatok účinnosti 10.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., , IČO: 00682420

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 325673-2020

Slovenská záručná a rozvojová banka

9.12.2020

Začiatok účinnosti 10.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Úverová zmluva č.325673-2020

Slovenská záručná a rozvojová banka

89 400,08 €

9.12.2020

Začiatok účinnosti 10.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 89 400,08 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava , IČO: 00682420

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy