Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu ID: 5190053501
02-11-2020
12,00 €
Popis
úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie
Zmluvný partner
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
Dátum účinnosti
3. novembra 2020
Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej
13-10-2020
700,00 €
Popis
Dotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov CVČ v Revúcej v školskom roku 2020/2021 - 7 žiakov
Zmluvný partner
Mesto Revúca, IČO: 00328693
Dátum účinnosti
14. októbra 2020
Zmluva o reklame č. 40/2020
09-09-2020
1 183,56 €
Popis
propagácia a prezentácia obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa v roku 2020
Zmluvný partner
SMZ, a.s. Jelšava, IČO: 31685340
Dátum účinnosti
10. septembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017
03-09-2020
Popis
Zmena čísla účtu zhotoviteľa
Zmluvný partner
KOLEK, s.r.o., Lučenec, IČO: 36001465
Dátum účinnosti
4. septembra 2020