Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 17.7.2023

Začiatok účinnosti 19.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.5.2023

Začiatok účinnosti 7.6.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.3.2023

Začiatok účinnosti 21.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ DETOX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31582028

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom nebezpečných látok

Dátum podpísania 14.3.2023

Začiatok účinnosti 17.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 158,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ INISOFT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.1.2023

Začiatok účinnosti 28.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Suma s DPH 216,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovatľa poskytnúť Nadobúdateľovi najnovšiu verziu IR ÚPVS Registratúra, jej priebežnú aktualizáciu, záväzok Nadobúdateľa prevziať poskytnuté plnenia a zaplatiť Poskytovateľovi nadobúdaciu cenu a poplatky za služby.

Dátum podpísania 27.1.2023

Začiatok účinnosti 28.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 414,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa priebežne poskytovať Nadobúdateľovi najnovšie aktuálizácie programov WinCITY Evidencia obyvateľov, WinCITY Dane, WinCITY Odpady, WinCITY Registratúra, záväzok Nadobúdateľa zaplatiť Poskytovatľovi raz ročne poplatky za aktualizácie

Dátum podpísania 27.1.2023

Začiatok účinnosti 28.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Dátum podpísania 20.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a relizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 36 21 02

Dátum podpísania 19.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 57 21 02

Dátum podpísania 19.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 315,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Radoslav Hrivnák, Milan Korim

Dodávateľ Obec Revúcka Lehota

Dodávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Dodávateľ - IČO 00328715

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.12.2022

Začiatok účinnosti 16.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

zmena ukončenia realizácie hlavných aktivít do 09.2023

Dátum podpísania 12.12.2022

Začiatok účinnosti 13.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 27, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00682420

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Konečná splátnosť úveru do 30.06.2023