Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091DCB1-91-108

Zverejnené
26. septembra 2023
Kategória

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Riešenie migračných výziev v obci Revúcka Lehota

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 202310
Začiatok účinnosti: 27. septembra 2023
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 25. septembra 2023
Suma s DPH: 18 200,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo: Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO: 00328715
Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ - Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dodávateľ - IČO: 50349287
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy