Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Radoslav Hrivnák

zástupca starostu

Dominika Beňová

poslanec

Jaroslav Belica

poslanec

Mgr. Anna Laššanová

poslanec

Mgr. Dušan Matúška

poslanec

Hlavný kontrolór obce

Ing. Dušana Belicová

kontrolór

Zamestnanec obecného úradu

Monika Besedová

ekonómka

revuckalehota@ferdonet.sk 058/4881048

Kompetencie:

Obec Revúcka Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)