Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej

400,00 €

9.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 10.11.2021

Koniec účinnosti 30.6.2022

Dátum podpísania 8.11.2021

Suma s DPH 400,00 €

Dodávateľ / Partner Mesto Revúca, IČO: 00328693

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

ID: 39/2021

150,00 €

16.3.2021

ID 39/2021

Začiatok účinnosti 17.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat, IČO: 44821603

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 38/2021

16.3.2021

ID 38/2021

Začiatok účinnosti 17.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Slovenská republika - Štatistický úrad SR, IČO: 00166197

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

29.1.2021

ID

Začiatok účinnosti 30.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Nemocnica s poliklinikou, n.o Revúca, IČO: 45736324

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

22.1.2021

ID

Začiatok účinnosti 23.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Nemocnica s poliklinikou, n.o Revúca, IČO: 45736324

Dodatok č.1

22.1.2021

ID

Začiatok účinnosti 23.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30794323