Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva

Alphabet group s.r.o.

50,00 €

3.12.2020

Začiatok účinnosti 4.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, IČO: 53056043

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva

Alphabet group s.r.o.

200,00 €

3.12.2020

Začiatok účinnosti 4.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, IČO: 53056043

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o výpožičke

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

30.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3 Bratislava, IČO: 00166197

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Východoslovenská energetika a.s. Košice

23.11.2020

Začiatok účinnosti 24.11.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu

ID: 5190053501 – Komunálna poisťovňa

12,00 €

2.11.2020

Začiatok účinnosti 3.11.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej

Mesto Revúca

700,00 €

13.10.2020

Začiatok účinnosti 14.10.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 700,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Mesto Revúca, IČO: 00328693

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o reklame č. 40/2020

SMZ

1 183,56 €

9.9.2020

Začiatok účinnosti 10.9.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 183,56 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ SMZ, a.s. Jelšava, IČO: 31685340

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017

KOLEK

3.9.2020

Začiatok účinnosti 4.9.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ KOLEK, s.r.o., Lučenec, IČO: 36001465

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na zber, odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie nezákonne umiestneného odpadu v katastri obce Revúcka Lehota

Brantner Gemer s.r.o.

22 151,20 €

16.7.2020

Začiatok účinnosti 17.7.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 22 151,20 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017

KOLEK

25.6.2020

Začiatok účinnosti 26.6.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta č. 5319, Lučenec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluvy 2018

14.3.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy