Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 12.11.2022

Koniec účinnosti 12.11.2022

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.11.2022

Koniec účinnosti 14.11.2022

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava

Dodávateľ - Sídlo Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava

Dodávateľ - IČO 31685340

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Mesto Revúca

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 17, 050 80 Revúca

Dodávateľ - IČO 00328693

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ DETOX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31582028

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 ku zmluve č. SZ035/2022

Začiatok účinnosti 5.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 57 21 02

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.5.2022

Suma s DPH 780,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ GemerAudit, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Šafárikova 65, 048 01 Rožňava

Dodávateľ - IČO 31681301

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytovanie služieb audítorom za rok 2022 a neskôr

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 22 151,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: „Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie nezákonne umiestneného odpadu (divokej skládky) v katastrálnom území obce Revúcka Lehota“

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 22,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Ing. Ján Profant

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32956550

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva

Začiatok účinnosti 5.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ VSP - Stredný Gemer

Dodávateľ - Sídlo Lubeník, 049 18 Lubeník

Dodávateľ - IČO 45021457

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Revitalizácia vonkajších priestorov pri dome smútku a Pomníku padlým v II. svetovej vojne.

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota IČO: 36 021 211

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 57 21 02
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 57 21 02

Začiatok účinnosti 10.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH 148,84 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, IČO: 00585441

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy