Rozhodnutie – schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca

Zverejnené
2. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/66

Prílohy