Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov : 265

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 87

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 : 87

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálu z cudziny : 0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov : 87

Počet platných hlasovacích lístkov : 87

Počet hlasov „ÁNO“ : 82

Počet hlasov „NIE“ : 5

Účasť na hlasovaní: 32,83 %