Evidencia obyvateľov

Prihlasovací-lístok-na-trvalý-pobyt

Prihlasovací-lístok-na-prechodný-pobyt

Potvrdenie-súhlasu-s-prihlásením-na-trvalý-pobyt

POSTUP-PRI-HLÁSENÍ-POBYTU-OBČANOV-SLOVENSKEJ-REPUBLIKY

Odhlasovací-lístok-z-trvalého-pobytu

Návrh-na-zrušenie-trvalého-pobytu