Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK

Zverejnené
7. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. decembra 2021
Kategória


 

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Do Oznámenia o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v pracovných dňoch počas úradných hodín na Obecnom úrade v Revúckej Lehote č. 80, okres Revúca.

V Revúckej Lehote 07.12.2021

Prílohy