Preskočiť na obsah

Kronika obce

Články sú zapísané v kronike obce.

Z archívnych materiálov  spracovala kronikárka obce Mgr. Danka Belicová

a poslanec obce Mgr. Ondrej Belica

Z-histórie-pôvodné-a-terajšie-názvy-na-súpisných-číslach1

Z-histórie-a-súčastnosti-BJB

Z-dejín-evanjelickej-cirkvi

Zápisy v kronike obce: spracovala kronikárka obce Mgr. Eva Wilson

Zápisy v kronike obce: spracoval kronikár obce Mgr. Ondrej Belica

Zápis-do-obecnej-kroniky-za-rok-2019

Zápis-do-obecnej-kroniky-2018

Zápis-do-obecnej-kroniky-za-rok-2017-3

Zápis-do-obecnej-kroniky-rok-2016

Zápis-do-obecnej-kroniky-za-rok-2015