Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Pošta Lubeník – oznam

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. Vedúca Pošty v Lubeníku oznamuje, že otváracie hodiny na Pošte v Lubeníku sa zmenili nasledovne: : pondelok – piatok 8.00 hod. – 12.00 hod. otvorené 12.00… Čítať viac

Kam patria použité rúška a rukavice?

Keďže mnoho občanov ešte stále nevie, ako správne nakladať s odpadom počas koronavírusu, pripravili sme plagát vo formáte A4, ktorý vysvetľuje, kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice. Takisto v ňom nájdu odporúčania, ako nakladať s odpadom, ak sú v karanténe, ale aj tipy, ako čo najviac minimalizovať odpad. Zverejnila: Monika Besedová

Výzva na dodržiavanie preventívnych opatrení

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom. 2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad… Čítať viac

Pozemkové spoločenstvo bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota – oznámenie

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota 049 18 Vám týmto oznamuje, že plánované zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva, ktoré sa malo konať v sobotu 21.03.2020 o 16.00 hod. v Revúckej Lehote sa neuskutoční. Dôvodom zrušenia zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva je zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, ktorý… Čítať viac

Vypaľovanie trávy – to nikdy nerob!

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred požiarmi“) fyzická osoba – občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade porušenia týchto zákazov sa fyzická osoba v zmysle  … Čítať viac

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Informácia pre voliča Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: revuckalehota@ferdonet.sk Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku… Čítať viac

„Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ – Oznámenie o strategickom dokumente

Vážení občania oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené… Čítať viac