Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Obmedzenie voľného pohybu ľudí cez Veľkú noc

Vláda rozšírila opatrenia núdzového stavu a prijala obmedzenie voľného pohybu ľudí.Obmedzenie sa začína v stredu 8. apríla o 00.00 hod a skončí sa v pondelok 13.4. o 23:59 hod.Výnimkou budú tieto prípady: obvyklá cesta do a zo zamestnania a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných… Čítať viac

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku

Vážení rodičia budúcich prváčikov, zápis do 1. ročníka Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 15. 4. 2020 od 9,00 hod. do 12,00 hod.. Uskutoční sa osobnou návštevou rodiča bez prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienických protiepidemiologických opatrení/rúško, rukavice, vlastné pero/. K zápisu je potrebné doniesť… Čítať viac

Nové opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

Vláda SR prijala s platnosťou od dnešného dňa ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. V súbore prijatých štyridsiatich opatrení sú aj také, ktoré sa bytostne dotýkajú aj nás, obyvateľov našej obce. Patrí sem: Zavedenie povinnosti pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska a obmedziť stretávanie sa navzájom aj s najbližšími susedmi , v prípade neodkladného stretnutia… Čítať viac

Pošta Lubeník – oznam

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. Vedúca Pošty v Lubeníku oznamuje, že otváracie hodiny na Pošte v Lubeníku sa zmenili nasledovne: : pondelok – piatok 8.00 hod. – 12.00 hod. otvorené 12.00… Čítať viac

Kam patria použité rúška a rukavice?

Keďže mnoho občanov ešte stále nevie, ako správne nakladať s odpadom počas koronavírusu, pripravili sme plagát vo formáte A4, ktorý vysvetľuje, kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice. Takisto v ňom nájdu odporúčania, ako nakladať s odpadom, ak sú v karanténe, ale aj tipy, ako čo najviac minimalizovať odpad. Zverejnila: Monika Besedová

Výzva na dodržiavanie preventívnych opatrení

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom. 2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad… Čítať viac

Pozemkové spoločenstvo bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota – oznámenie

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota 049 18 Vám týmto oznamuje, že plánované zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva, ktoré sa malo konať v sobotu 21.03.2020 o 16.00 hod. v Revúckej Lehote sa neuskutoční. Dôvodom zrušenia zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva je zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, ktorý… Čítať viac