Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

V dňoch 18.-21.novembra 2022 obecný úrad uskutoční zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Jedná sa o odpad zo záhrad (lístie, konáre) a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Odporúčame občanom uložiť predmetný odpad do termínu zberu na vyhradenom mieste na svojom pozemku a nelikvidovať ho spaľovaním. Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený pri futbalovom ihrisku.

Zber elektroodpadu 12.10.2022

Firma Brantner Gemer s.r.o. oznamuje, že dňa 12.10.2022 uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť pred budovu požiarnej zbrojnice do 9.00 hod. v kompletnom stave.

Zber elektroodpadu 29.04.2022

Firma Brantner Gemer s.r.o. uskutoční dňa 29. apríla 2022 – /piatok/  zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby elektroodpad priniesli pred požiarnu zbrojnicu. POZOR – ELEKTROODPAD MUSÍ BYŤ KOMPLETNÝ. 

Údaje o komunálnom odpade z obce

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7 písm. j) obec zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie roka 2021.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2021

Obec Revúcka Lehota v súlade s Nariadením  vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č..329/12018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia… Čítať viac