Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Zber elektroodpadu 23.04.2021

Firma Brantner Gemer s.r.o. uskutoční dňa 23.apríla  2021 /PIATOK /  zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť pred požiarnu zbrojnicu v piatok do 8.00 hod. POZOR – ELEKTROODPAD MUSÍ BYŤ  KOMPLETNÝ. 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2020

Obec Revúcka Lehota v súlade s Nariadením  vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č..329/12018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia… Čítať viac

Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2021

KOMUNÁLNY ODPAD Január Február Marec Apríl Máj Jún 04.01.2021 15.02.2021 08.03.2021 19.04.2021 10.05.2021 21.06.2021 25.01.2021   29.03.2021   31.05.2021   Júl August September Október November December 12.07.2021 02.08.2021 13.09.2021 04.10.2021 15.11.2021 06.12.2021   23.08.2021   25.10.2021   27.12.2021 PLASTY Január Február Marec Apríl Máj Jún   15.02.2021   19.04.2021   21.06.2021 Júl August September Október… Čítať viac

ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

Oznamujeme občanom, že sa v obci uskutoční v dňoch 27.11.2020 – 29.11.2020 Zber drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemový kontajner bude pristavený v priestore pred domom smútku. Jedna domácnosť môže doniesť maximálne 1 m3 drobného stavebného odpadu. Zverejnila: Monika Besedová

Zber elektroodpadu

Firma Brantner Gemer s.r.o. uskutoční dňa 1.10.2020 /ŠTVRTOK/ zber elektrooodpadu, ktorý je potrebný doniesť 30.09.2020, najneskôr 01.10.2020 do 8.00 hod. pred požiarnu zbrojnicu. Zverejnila: Monika Besedová

UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE VZN OBCE

Pri kontrole zberu komunálneho odpadu bolo zistené, že nie všetci obyvatelia našej obce dodržiavajú VZN č. 2/2019 Obce Revúcka Lehota o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Jedná sa o III. časť  § 5 nakladanie so zmesovými komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bod 2: „Počet zberných nádob v objeme 120 l (čierne plastové) je určený… Čítať viac

Kam patria použité rúška a rukavice?

Keďže mnoho občanov ešte stále nevie, ako správne nakladať s odpadom počas koronavírusu, pripravili sme plagát vo formáte A4, ktorý vysvetľuje, kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice. Takisto v ňom nájdu odporúčania, ako nakladať s odpadom, ak sú v karanténe, ale aj tipy, ako čo najviac minimalizovať odpad. Zverejnila: Monika Besedová