Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v zmysle VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Revúcka Lehota zabezpečí: V dňoch 05. – 07. novembra 2021 zber drobného stavebného odpadu. Jedna fyzická osoba môže odovzdať 1m3 drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený na prístupovej ceste k futbalovému ihrisku V dňoch 19.- 21. novembra 2021… Čítať viac

Zber nebezpečného odpadu

Firma DETOX s.r.o. uskutoční dňa 18.10.2021 zber nebezpečného odpadu a elektrických spotrebičov, ktoré je treba doniesť pred požiarnu zbrojnicu najneskôr 18.10.2021 do 10.00 hod.

Zber elektroodpadu 23.04.2021

Firma Brantner Gemer s.r.o. uskutoční dňa 23.apríla  2021 /PIATOK /  zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť pred požiarnu zbrojnicu v piatok do 8.00 hod. POZOR – ELEKTROODPAD MUSÍ BYŤ  KOMPLETNÝ. 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2020

Obec Revúcka Lehota v súlade s Nariadením  vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č..329/12018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia… Čítať viac

Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2021

KOMUNÁLNY ODPAD Január Február Marec Apríl Máj Jún 04.01.2021 15.02.2021 08.03.2021 19.04.2021 10.05.2021 21.06.2021 25.01.2021   29.03.2021   31.05.2021   Júl August September Október November December 12.07.2021 02.08.2021 13.09.2021 04.10.2021 15.11.2021 06.12.2021   23.08.2021   25.10.2021   27.12.2021 PLASTY Január Február Marec Apríl Máj Jún   15.02.2021   19.04.2021   21.06.2021 Júl August September Október… Čítať viac

ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

Oznamujeme občanom, že sa v obci uskutoční v dňoch 27.11.2020 – 29.11.2020 Zber drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemový kontajner bude pristavený v priestore pred domom smútku. Jedna domácnosť môže doniesť maximálne 1 m3 drobného stavebného odpadu. Zverejnila: Monika Besedová