Zápis do 1.ročníka Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku

31.3.2023 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

Zápis do 1.ročníka Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku sa uskutoční dňa 4. apríla v čase od 8.00 – 15.00 hod. v budove školy. K zápisu je potrebný občiansky preukaz rodičov a rodný list dieťaťa. Pokiaľ dieťa nenavštevovalo predškolské zariadenie v Lubeníku, je potrebná aj prítomnosť dieťaťa.