Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Poďakovanie BBSK

Obec Revúcka Lehota vyslovuje poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu vo výške 2 350,- EUR na projekt: „Výmena vykurovacích telies v obradnej sieni a spoločenských priestoroch domu smútku“ Celková hodnota realizovaného projektu je 3 166,54 EUR, ktorá bola použitá na zakúpenie a montáž 7 ks vykurovacích telies v dome smútku. Napísal: MVDr. Ján Šeševička, starosta obce

Pamiatka zosnulých – relácia v miestnom rozhlase 01.11.2021

Znovu prišiel čas zastaviť sa…. V spomienkach vrátiť sa k svojim blízkym, modlitbou s nimi rozprávať sa, nad hrobom zapadnutým lístím. Vážení spoluobčania, prajem Vám príjemné sviatočné odpoludnie. Vysielame reláciu  k Pamiatke zosnulých.             Prvé novembrové dni prichádzame do záhrady pokoja- na cintoríny , kde ticho prerušuje len šelest padajúceho lístia, aby sme s vrúcnou úctou postáli… Čítať viac

Zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v zmysle VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Revúcka Lehota zabezpečí: V dňoch 05. – 07. novembra 2021 zber drobného stavebného odpadu. Jedna fyzická osoba môže odovzdať 1m3 drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený na prístupovej ceste k futbalovému ihrisku V dňoch 19.- 21. novembra 2021… Čítať viac

Informácia – prechod okresu v rámci COVID automatu do červenej fázy

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a prechodom okresu v rámci COVID automatu do červenej fázy pristupujú orgány verejného zdravotníctva ku kontrolám plnenia opatrení v prevádzkach aj v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru. Kontroly sa budú vykonávať priebežne v stravovacích prevádzkach, ubytovacích zariadeniach , obchodoch a službách a tiež na športoviskách a hromadných podujatiach.… Čítať viac

Zber nebezpečného odpadu

Firma DETOX s.r.o. uskutoční dňa 18.10.2021 zber nebezpečného odpadu a elektrických spotrebičov, ktoré je treba doniesť pred požiarnu zbrojnicu najneskôr 18.10.2021 do 10.00 hod.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Čistenie komínov

Kominárstvo Marek Duck z Rožňavy oznamuje, že v piatok 01.10.2021 od 9.00 hod. uskutoční v našej obci čistenie komínov. Cena za 1 komín je 8 €, za 2 komíny 12 €. Svoj záujem nahláste na OcÚ na tel. čísle 058/4881048.