Preskočiť na obsah

VZN-č.12019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Revúcka-Lehota