Zber nebezpečného odpadu

Firma DETOX s.r.o. uskutoční dňa 18.10.2021 zber nebezpečného odpadu a elektrických spotrebičov,

ktoré je treba doniesť pred požiarnu zbrojnicu najneskôr 18.10.2021 do 10.00 hod.

Zverejnené 6. októbra 2021.
Bez úpravy .