Preskočiť na obsah

Zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Zverejnené 27.10.2021.

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v zmysle VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Revúcka Lehota zabezpečí:

  • V dňoch 05. – 07. novembra 2021 zber drobného stavebného odpadu.

Jedna fyzická osoba môže odovzdať 1m3 drobného stavebného odpadu.

Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený na prístupovej ceste k futbalovému ihrisku

  • V dňoch 19.- 21. novembra 2021 zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Jedná sa  o odpad zo záhrad (lístie, konáre) a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Odporúčame občanom uložiť  predmetný odpad do termínu zberu na vyhradenom mieste na vlastnom pozemku a nelikvidovať ho spaľovaním.

Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený na prístupovej ceste k futbalovému  ihrisku.