Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Vypaľovanie trávy – to nikdy nerob!

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred požiarmi“) fyzická osoba – občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade porušenia týchto zákazov sa fyzická osoba v zmysle  … Čítať viac

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Informácia pre voliča Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: revuckalehota@ferdonet.sk Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku… Čítať viac

„Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ – Oznámenie o strategickom dokumente

Vážení občania oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené… Čítať viac