Preskočiť na obsah

Odpočet spotreby elektrickej energie

Zverejnené 12.7.2022.

Kategória

– U P O Z O R N E N I E
Východoslovenská distribučná a.s. v dňa 14.07.2022 v čase od 07:00 – 20:00
vykoná odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše
domácnosti (aj neobývané) a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu
odpočtu elektrickej energie.
Vzhľadom na pandémicku situáciu by som poprosil ctených občanov, ktorí
majú elektromery na fasádach a vo vnútri v domácnostiach aby si odpísali
stav elektromera a nalepili na schránku alebo na bránu aby nedošlo ku
kontaktu povereného pracovníka so zakazníkom
Poznámka:
Žiadne iné osoby, okrem poverených spoločnosťou VSD nie sú oprávnené
vykonávať odpočty elektrickej energie. Odpočtár bude riadne označený modrou
reflexnou vestou s nápisom VSD a platným preukazom