Preskočiť na obsah

Poďakovanie BBSK

Zverejnené 21.9.2022.

Kategória

Členské mestá Mikroregiónu Magnezit, medzi ktoré patria Revúca, Jelšava, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Nandraž a Rákoš ďakujú Banskobystrickému samosprávnemu kraju za dotáciu na nákup reklamných a upomienkových predmetov poskytnutú v rámci VZN 25/2014.

Celková suma nakúpených reklamných predmetov predstavuje 1 215,48 €. Z uvedených finančných prostriedkov

dotácia z BBSK predstavuje 1 100 €.

Spolufinancovanie z rozpočtu Mikroregińu predstavuje 115,48 €.

Uvedené mestá a obce, ktoré patria do územia BBSK sa zapájajú do rôznych spoločenských akcií v rámci kraja, SR, ale aj cezhraničných aktivít a v súvislosti s týmito aktivitami chcú uvedenými reklamnými predmetmi propagovať svoje územie, čím prispejú k rozvoju turizmu a zviditeľneniu regiónu a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Napísal: MVDr. Ján Šeševička