Preskočiť na obsah

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Zverejnené 2.4.2024.

Kategória

V dňoch 05.04.2024 – 07.04.2024 obecný úrad uskutoční zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  Jedná sa o odpad zo záhrad (lístie, konáre) a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený pri futbalovom ihrisku.