Preskočiť na obsah

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2023

Zverejnené 23.2.2024.

Kategória

Obec Revúcka Lehota v súlade s nariadením vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je 49,67 %.