Preskočiť na obsah

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Zverejnené 8.11.2022.

Kategória

V dňoch 18.-21.novembra 2022 obecný úrad uskutoční zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Jedná sa o odpad zo záhrad (lístie, konáre) a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Odporúčame občanom uložiť predmetný odpad do termínu zberu na vyhradenom mieste na svojom pozemku a nelikvidovať ho spaľovaním.

Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený pri futbalovom ihrisku.