Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2022

19.5.2023 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

V zmysle § 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch obec Revúcka Lehota zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.