Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Revúcka Lehota.

Späť na aktuálne vývesky

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 13.08.2021 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktorý predložil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. obci Revúcka Lehota. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené… Čítať viac

Vyvesené 17.8.2021

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“

Okresný úrad Revúca oznamuje prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“. Predkladaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“ bola v zmysle § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vypracovaná a doplnená, resp. opravená Slovenskou agentúrou životného… Čítať viac

Vyvesené 15.6.2021

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031“

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 25.05.2021 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031“, ktorý predložil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. obci Revúcka Lehota. “ Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené… Čítať viac

Vyvesené 26.5.2021

Poďakovanie BBSK

Obec Revúcka Lehota vyslovuje poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu vo výške 1 500,- EUR na projekt: „Obnova zariadenia v sále kultúrneho domu“ Celková hodnota realizovaného projektu je 2 300,40 EUR, ktorá bola použitá na zakúpenie 30 ks drevených jedálenských stolov WOOD 4, ktoré budú slúžiť pri rôznych spoločenských udalostiach usporiadaných v sále kultúrneho… Čítať viac

Vyvesené 1.10.2020

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 11.08.2020 doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu od Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorému bola doručená žiadosť v zmysle § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca od: „Slovenskej agentúry… Čítať viac

Vyvesené 12.8.2020