Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Zmluva o dielo č. 03102017 uzatvorená podľa § 536 a nasl. č. 513-1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota“
31-10-2017