Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARZ9

Zverejnené
25. mája 2022
Kategória

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: „Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie nezákonne umiestneného odpadu (divokej skládky) v katastrálnom území obce Revúcka Lehota“

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 202251
Začiatok účinnosti: 20. mája 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 25. apríla 2022
Suma s DPH: 22 151,20 €
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo: Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO: 00328715
Dodávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodávateľ - Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 30794323

Prílohy