Preskočiť na obsah

VZN č. 16/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Revúcka Lehota