VZN č. 16/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Revúcka Lehota

Zverejnené
29. júna 2015
Kategória

Prílohy