Preskočiť na obsah

VZN č. 15/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie