VZN č. 13/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

Zverejnené
29. júna 2015
Kategória

Prílohy