Rozpočet obce 2022-2024

Zverejnené
17. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2021 − 15. januára 2022
Kategória

Schválené uznesením č. 37/A/2021 dňa 14.12.2021

Prílohy