Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2023 − 2. júna 2023
Kategória

Prílohy