Návrh VZN č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Revúcka Lehota

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2023 − 2. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2023

Prílohy