Záverečný účet obce za rok 2019

Zverejnené
30. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2020