Preskočiť na obsah

Výzva na vykonanie výrubu/obkliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky