Preskočiť na obsah

XXII. okresný turistický zraz seniorov  v Muráni…

Zverejnené 19.9.2023.

Kategória

sa tento rok uskutočnil až 14. septembra,  nakoľko v tradičné prvé júlové dni, kedy bývali predchádzajuce ročníky, boli neskutočné teploty. I keď leto trvalo stále, práve v tento deň sa obloha zatiahla mrakmi a veru spŕchlo po dlhom čase aj niekoľko kvapiek. No seniorov to vôbec neodradilo.  Z našej ZO JDS sa do Muráňa vybralo 13, kde ich už čakalo celkom takmer 190 účastníkov.

         Hostiteľom bola ZO JDS Muráň, ktorá sa pripravila naozaj dobre. Pre tento deň bola možnosť výberu z troch ponúk.

Najnáročnejšia trasa viedla do doliny Hrdzavé, ktorou sprevádzal Ing. Frandel. Odborný výklad , osobitné občerstvenie a dobrá nálada po celej trase vôbec neuberala seniorom z energie, naopak , boli stále plní elánu.

        Tých trošku menej zdatných vyviezol autobus ku kaštieľu Predná Hora, kde mali možnosť prehliadky areálu liečebne, pamätnej izby Coburgovcov, pamätník a poprechádzať sa po krásne upravenom okolí.

      Len pár seniorov ostalo na prehliadku Muráňa, ale rovnako boli spokojní.

Začiatok zrazu ako i záver pri chutnom guláši a speve sa konal na futbalovom ihrisku v Muráni. Všetci naši zúčastnení seniori sa vrátili veľmi spokojní a s veľkou vďakou organizátorom. Akcia bola pripravená na v ý b o r n ú.

Text :  M,Mladšia, Mgr.

Foto: I. Pavláková, Ing.