Preskočiť na obsah

„Športové hry pre seniorov z Revúckej Lehoty“

Zverejnené 4.7.2024.

Kategória

Občianske združenie LEHVAČEN pod vedením Ing. Ivety Pavlákovej zorganizovalo dňa 27.6.2024 „Športové hry pre seniorov z Revúckej Lehoty“ a to vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko. Pomocou projektu sa zakúpilo športové náčinie- Ruské kolky, 2 terče na šípky, drevená hra „Stick on line“ a občerstvenie na podujatie.

     Športové hry otvorila predsedníčka JDS v Revúckej Lehote Mgr. Margita Mladšia a hlavným rozhodcom bol Dušan Pavlák.

      Seniori súťažili v 5 disciplínach – v hode šípkami na terč, v hode na plechovky, v kope na malú bránku, stick on line a v ruských kolkách. Jednotlivé disciplíny boli rozdelené na kategórie muži a ženy. Prvé tri miesta v každej kategórii boli odmenené vecnými cenami. Seniori, ktorí sa neumiestnili na žiadnom z prvých troch miest dostali cenu útechy. Celé športové popoludnie sa nieslo v dobrej nálade s úsmevom na perách a pozitívnou náladou .

O hudobné spestrenie sa postaral p. Milan Klimek.

     Do športového zápolenia sa zapojilo 42 seniorov, ktorí si po vyhodnotení športového dňa pochutnali na výbornej klobáse.

     Verím že sa naši seniori pobavili, potešili a športový deň si zopakujeme aj na budúci rok.

Text, foto: Ing. I. Pavláková