Preskočiť na obsah

Dlho očakávaný stolnotenisový turnaj sa vydaril

Zverejnené 23.8.2021.

Kategória

     V dňoch 13. a 14. augusta 2021 sa uskutočnil 26. ročník. Na dodržiavaní pandemických opatrení osobne dozeral starosta obce MVDr. Ján Šeševička. Hralo sa v sále KD, ostatní sa zdržiavali pod prístreškami na dvore.

Kategórie a výsledky:

Žiaci: 1. Matej Benkóczky, 2. Peter Benkóczky, obaja z Revúcej, 3. Adrián Ottinger

Ženy: 1. Jana Matúšková, 2. Kristína Balková, 3. Miriam Balková

Muži do 50 r.: 1. Michal Mihaly, 2. Martin Balco, 3. Patrik Stanko

Muži nad 50 r.: 1. MUDr. Ján Králik, 2. Ing. Slavomír Králik, obaja z Košíc, 3. Oliver Žiak

Majstrom Revúckej Lehoty sa stal MUDr. Ján Králik, ktorý vo finále zdolal Michala Mihalyho

     Pekné poháre, sladkosti a medaily pre najmenších zabezpečil OcÚ, podnikateľ z našej obce Oto Mihaly  vecné ceny. Všetci si pochutnali na výbornom guláši, ktorý pripravil poslanec Ing. Ján  Repák so svojimi pomocníkmi.

     Na záver turnaja Mgr. Ondrej Belica zhodnotil stolnotenisové turnaje za roky 1996-2021 uskutočnené v Revúckej Lehote.

  1. Stolnotenisové turnaje obce

Za sledované obdobie sa uskutočnilo 26 ročníkov. Zaujímavosťou bolo, že stretnutia sa mohli zúčastniť občania obce, ktorí mali rodičov, starých rodičov žijúcich v minulosti v obci a inak spätých s obcou.

Na 26 ročníkoch sa zúčastnilo 821 pretekárov. Odohrali 2 977 stretnutí. Súťažilo sa v kategóriách: deti do 10 rokov, žiaci, žiačky, ženy, muži do 50  a nad 50 rokov. O majstra obce sa rozhodovalo medzi víťazmi mužov do a nad 50 rokov. Všetkých 26 ročníkov sa zúčastnil len Mgr. Ondrej Belica.

Víťazmi boli:

Muži do 50 rokov: Radoslav Hrivnák 8x, Ing. Slavomír Králik 7x, Ján Kučerák ml. 4x, Jaroslav Belica 2x, Štefan Kovalčík, Ing. Branislav Balciar, MUDr. Ján Králik, Ondrej Králik a Michal Mihaly po 1x.

Muži nad 50 rokov: Mgr. Ondrej Belica 14x, MUDr. Ján Králik 10x, Milan Balciar a Jaroslav Belica po 1x.

Majstrami Revúckej Lehoty sa stali: MUDr. Ján Králik 9x, Mgr. Ondrej Belica 5x, Radoslav Hrivnák, Ján Kučerák ml., Ing. Slavomír Králik po 4x.

  • V rámci Mikroregiónu Magnezit

Za účasti zástupcov MsÚ Revúcej a Jelšavy a OcÚ Mokrej Lúky, Lubeníka, Revúckej Lehoty, Chyžného a Magnezitoviec sa v 5 ročníkoch v rokoch 2006-2010 zúčastnilo 46 pretekárov. Odohrali 195 stretnutí. V jednotlivcoch Ján Kučerák ml. zvíťazil 2x a Jozef Klimek 1x. V družstvách naša obec zvíťazila 4x.

  • Turnaje primátorov miest a starostov obcí v okrese Revúca

V rokoch 2002-2006 sa odohralo 5 ročníkov. 52 súťažiacich odohralo 251 stretnutí. Mgr. Ondrej Belica zvíťazil 5x.

Záver:

Vo všetkých turnajoch v rokoch 1996-2021 sa zúčastnilo 919 účastníkov. Odohrali 3 423 stretnutí bez jediného protestu.

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička poďakoval Mgr. Ondrejovi Belicovi za pomoc pri organizovaní turnajov, za propagáciu a pozdvihnutie úrovne stolného tenisu v obci a za úspešnú reprezentáciu obce na rôznych súťažiach.

Spracoval: Mgr. Ondrej Belica