Vakcinácia psov a mačiek

Kategória

MVDr. Hamar oznamuje, že v sobotu, 21.08.2021 vykoná pred požiarnou zbrojnicou v čase od 13.00. hod. do 13.30 hod. vakcináciu psov a mačiek proti besnote.

Zverejnené 20. augusta 2021.
Bez úpravy .