Smútočné oznámenie

27.9.2021 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan Ing. Ondrej Kučerák

vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka bude v stredu 29. septembra 2021 o 14.30 hod.

v kostole v Revúckej Lehote.