Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostky obce

Zverejnené 2.1.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania,

Prihováram sa Vám dnes, v tento slávnostný deň – prvý deň v roku 2023. Začíname nový rok a ako to už na začiatku roku býva, dávame si nové predsavzatia, preto sa snažme byť lepší a tolerantnejší jeden k druhému. Len tak môže byť rok 2023 lepší a krajší.
Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…. ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov.
Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa v uplynulom roku 2022 akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby bol život v našej obci krajší a lepší. Verím, že aj v roku 2023 budeme spoločnými silami rozvíjať a zveľaďovať našu krásnu obec v každom smere k spokojnosti nás všetkých.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj v mene všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva popriala veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, predchádzajme nedorozumeniam, uchovajme si svoju vieru v ľudskosť, vážme si ľudí a pomáhajme jeden druhému.
Ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodinu, priateľov.

Prajem Vám Šťastný a pokojný Nový rok 2023

Napísala: Lucia Benediktyová