Preskočiť na obsah

Informácia – prechod okresu v rámci COVID automatu do červenej fázy

Zverejnené 11.10.2021.

Kategória

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a prechodom okresu v rámci COVID automatu do červenej fázy pristupujú orgány verejného zdravotníctva ku kontrolám plnenia opatrení v prevádzkach aj v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru. Kontroly sa budú vykonávať priebežne v stravovacích prevádzkach, ubytovacích zariadeniach , obchodoch a službách a tiež na športoviskách a hromadných podujatiach. Budú sa týkať dodržiavania všeobecných opatrení v zmysle platnej legislatívy a tiež zvoleného režimu.
Bližšie údaje k nastaveným opatreniam nájdete ne webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.
https://www.ruvzrs.sk/

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Sama Tomášika 14

979 01  Rimavská Sobota

Tel:+421 475631394, kl.113

0917 610 215

mail: rs.opz@uvzsr.sk

web: www.ruvzrs.sk