Hlásenie obecného rozhlasu 11.03.2020

12.3.2020 zverejnil/a revuckalehota_obec.

Kategória

Evanjelická cirkev Chyžné oznamuje, že podľa odporúčania predsedníctva cirkvi ako aj vlády Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia koronavírusu sa služby Božie nebudú konať 15.03.2020 a 22.03.2020 ako ani žiadne aktivity v cirkevnom zbore.
Najbližšie služby Božie sa budú konať 29.03.2020 na 5. pôstnu nedeľu čítaním pašií.