Preskočiť na obsah

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku

Zverejnené 7.4.2020.

Kategória

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

zápis do 1. ročníka Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 15. 4. 2020 od 9,00 hod. do 12,00 hod.. Uskutoční sa osobnou návštevou rodiča bez prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienických protiepidemiologických opatrení/rúško, rukavice, vlastné pero/. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Zapisujú sa deti, ktoré od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020 dovŕšia 6 rokov.

Zverejnila: Monika Besedová