Preskočiť na obsah

Zápis  detí  do MŠ Lubeník

Zverejnené 22.4.2024.

Kategória

Zápis  detí  do MŠ Lubeník  pre školský rok 2024/2025  bude prebiehať

od  2. 05. 2024  do 15. 05. 2024  v pracovných dňoch  v čase  od  8.00 hod.  do  14.00 hod.

             K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a občiansky preukaz.

Zápis je možné uskutočniť aj elektronickou formou, elektronická Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa sú  zverejnené na  školskej webovej  stránke.

Prednostne sa prijímajú deti

  • na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. 08. 2024
  • na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré  dovŕšia 6 rokov veku a nedosiahli školskú spôsobilosť
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, ktoré dovŕšia 4 roky veku

do 31. 08. 2024

Na povinné predprimárne vzdelávanie  je rodič dieťaťa  povinný prihlásiť dieťa, ktoré od 1. 09. 2023

do 31. 08. 2024  dovŕšilo, respektíve dovŕši 5 rokov veku.

 V prípade potreby možná dohoda na kontakte   0917 792 921.

                                                                                                                                         Dr. Vladimír Gažúr,

                                                                                                                                                    riaditeľ školy