Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Kategória  

informatívne video : https://vimeo.com/471290558

Zverejnila: Monika Besedová

Zverejnené 21. decembra 2020.
Bez úpravy.