Preskočiť na obsah

„Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ – Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené 22.11.2018.

Kategória

Vážení občania oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2.

Oznamenie-o-SD-RIUS-1

Zverejnené: 22.11.2018

vyprší o 15 dní