Preskočiť na obsah

Pozemkové spoločenstvo bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota – oznámenie

Zverejnené 17.3.2020.

Kategória

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota 049 18 Vám týmto oznamuje, že plánované zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva, ktoré sa malo konať v sobotu 21.03.2020 o 16.00 hod. v Revúckej Lehote sa neuskutoční.

Dôvodom zrušenia zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva je zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, ktorý bol dňa 9.3.2020 nariadený Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

V Revúckej Lehote 16.03.2020

Ing. Ján Šmídt, zástupca predsedu pozemkového spoločenstva

Zverejnila: Monika Besedová