Preskočiť na obsah

ZO JDS v našej obci jubiluje

Zverejnené 1.3.2019.

Pred 20 rokmi seniori v našej obci sa rozhodli za pomoci vtedajších funkcionárov OO JDS v Revúcej – (Mgr. J. Galoviča a starostu obce Mgr. O. Belicu) ,založiť organizáciu JDS. Predsedníčkou bola p. Perla Mladšia a ďalšími členmi výboru a RK boli : K. Belicová, L. Gažúrová, G. Stanková, A. Stanková, Z. Lučanská. Menované boli členkami výboru 13 rokov, ich práca bola veľmi činorodá, už do konca roku založená organizácia mala  51 členov. Usporadúvali mnoho zaujímavých akcií ,na ktoré radi spomínajú. Tešíme sa, že  práve na oslave v stredu 27. 2. 2019, sme sa so všetkými zakladajúcimi členmi stretli v primeranom zdraví.

Za 20 ročnej činnosti mala ZO celkom 93 evidovaných členov, z nich 2 sa odsťahovali, 43 členov už nie je nažive, tak t. č. má 48 členov. O  všetkých aktivitách je vedená kronika, ktorú veľmi zodpovedne píše p. L. Gažúrová, ocenená KO JDS – Vyznamenaním II. stupňa.

Za krásneho počasia a pozdravnej hudobnej relácie, ktorá znela z obecného rozhlasu, prichádzali v stredu do sály KD členovia a pozvaní hostia, aby si túto udalosť dôstojne pripomenuli. Slávnostná členská schôdza sa niesla v duchu hodnotenia a spomienok. Vďaka sponzorom nechýbalo bohaté občerstvenie  a pri tom aj dobrá nálada.

Do ďalších rokov prajeme ZO veľa činných členov , radostných spoločných akcií, ktoré prinášajú pohodu a pekné spomienky.

Text : Margita Mladšia, Mgr.   preds. ZO

Foto : Pavlák D., Belica O.